Experiencing a bug? Please report it on the Bugs & Issues section by following the instructions on the How to Report a Bug thread. Posts of the same issue will be merged, & multiple posts will be automatically deleted. Rest assured that all issues/feedback will be noted.

genstande i lade

jesper69UNIjesper69UNI Registered User Posts: 3 Not a Title, but a Star
edited August 2018 in Ask a Question

Jeg har mistet 4 skovle og 10-11 søm til min lade, hvad er gået galt, og lav dog en support inde fra spillet, så man ikke skal sidde og glo flere hundrede links igennem.
Jeg er ikke på facebook.

Comments

Sign In or Register to comment.